Najčešće postavljana pitanja

Ovo su odgovori na vaša najčešća pitanja u vezi sa našim servisima elektronskog bankarstva

  • FAQ
1. Šta se dešava ukoliko aplikacija ne prihvati instrukcije/prijavi grešku? Da li će mi biti naplaćen nalog koji prijavljuje grešku prilikom slanja? Ako pogrešim, kako mogu da ispravim grešku/povratim novac? Da li je moguće stopirati nalog?

U slučaju prijavljene greške, nalog neće biti naplaćen. Ukoliko plaćate putem e banking-a transakciju je moguće prekinuti/otkazati nekoliko minuta nakon potpisivanja, ukoliko plaćate putem m banking-a transakciju nije moguće stopirati. U slučaju pogrešne uplate kod e banking-a i m banking-a procedura povraćaja sredstava je ista kao u slučaju greške kod plaćanja ‘’živih’’ naloga (uplatnice i virmani). I na bankomatu, svaka transakcija se može stopirati u određenom trenutku (potrebno je slediti uputstva i poruke na ekranu). Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

2. U kojim vremenskim intervalima prolaze nalozi u toku dana?

Nalozi prolaze u skladu sa definisanim vremenima za obradu naloga od strane Narodne banke Srbije, a više informacija o tome možete pronaći na sledećoj adresi: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/35/35_2.html

3. Koliko mi je vremena potrebno za obavljanje jedne transakcije putem bilo kog elektronskog kanala?

Do 5 minuta. Transakcije na bankomatu traju od 10 do 15 sekundi. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

4. Da li je moguće proveriti stanje na računu?

E banking i m banking omogućavaju pregled stanja po svim računima koje klijent ima u banci. Bankomat pruža informaciju o raspoloživom stanju po kartici. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

5. Kako da kreiram nalog za m banking ili e banking i pokrenem aplikaciju?

Kreiranje naloga se vrši u najbližoj eskpozituri UniCredit Banke nakon potpisivanja zahteva. Ceo proces ne traje duže od 5 minuta, a biće vam detaljnije pojašnjen od strane zaposlenih na licu mesta. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.
6. Kako da popunim nalog za plaćanje putem e banking-a i m banking-a?

Nalog se popunjava tako što prepišete informacije sa papirnog naloga. Nakon što jednom unesete nalog, imate mogućnost da ga sačuvate kao šablon koji ćete moći da koristite svaki put za plaćanje iste usluge. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

7. Kako da se ulogujem? Šta da radim ukoliko ne mogu da uđem na svoj nalog?

Za prijavu na e banking sistem neophodno je da ukucate korisničko ime i lozinku. Lozinka se sastoji od šest cifara i generiše se svaki put kada koristite sistem. U tu svrhu, banka klijentu izdaje “token” - uređaj koji pri svakoj prijavi ili plaćanju generiše šestocifrenu lozinku, a ovaj uređaj se ne naplaćuje. Kod m banking-a ova lozinka je predefinisana što znači da ne podrazumeva korišćenje “tokena”. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za mobilno bankarstvo i internet bankarstvo. U slučaju da imate problema sa prijavom na sistem, možete da kontaktirate banku putem telefona ili elektronske pošte.

Služba tehničke podrške:

+381 11 3028 623
+381 11 3028 624
E-mail adresa: gws@unicreditgroup.rs
8. Da li mi korišćenje elektronskog bankarstva štedi novac? Da li postoji provizija, i ako postoji koliko iznosi?

Korišćenjem elektronskih usluga UniCredit Banke ćete uštedeti i novac, ali i dragoceno vreme. Nalog za plaćanje kod e banking-a i m banking-a se tarifira sa 15 RSD po nalogu za sve iznose do 300.000 RSD, dok za iznose preko 300.000 RSD i hitne naloge (ovo postoji samo u e bankingu) naknada po nalogu iznosi 100 RSD dok se interni nalozi, odnosno transakcije u okviru UniCredit Banke, ne naplaćuju. Transakcije plaćanja računa, dopune mobilnih telefona i uplate koje se obavljaju na bankomatu putem platnih kartica izdanja UniCredit Banke su besplatne. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

9. Da li dobijam potvrdu o realizovanom nalogu za plaćanje, odnosno kako mogu da budem siguran/sigurna da je nalog zaista izvršen?

Potvrdu o izvršenom nalogu je moguće dobiti za uplatu izvršenu preko e banking-a i bankomata. Nakon svakog izvršenog plaćanja na e banking-u pojavljuje se ekran na kome postoji informacija da je nalog potpisan, odnosno sproveden, a ukoliko Vam je potrebna i potvrda možete da je odštampate sami ili obezbedite u ekspozituri. U e banking-u i m banking-u imate mogućnost da pregledate istoriju svih svojih transakcija. Nakon svake transakcije na bankomatu, korisnik kartice dobija slip (potvrdu) koji sadrži detalje transakcije i koje je u obavezi da čuva i prezentuje u slučaju reklamacije. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

10. Da li neko može da uđe u moj nalog?

S obzirom na to da se prilikom logovanja koristi najsavremenija vrsta zaštite, ne postoji mogućnost da Vam neko uđe u nalog. Naravno, ovo ne važi u slučaju da Vi nekome date informacije o svom nalogu, odnosno korisničko ime i lozinku.

11. Da li mogu da imam evidenciju realizovanih uplata/isplata na mom nalogu?

Sistem čuva sve Vaše uplate/isplate od prvog dana korišćenja. Takođe postoji i mogućnost da pregledate istoriju transakcija za određeni period, za određeni broj dana unazad, ili za određeni broj transakcija, kako bi Vam se olakšala pretraga. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

12. Koji je maksimalan iznos i broj naloga koje mogu da platim u toku jednog dana i da li postoji mogućnost da se limiti izmene?

Postoji dnevni i transakcioni limit za e banking i za m banking. Za oba servisa važe ista pravila i servisi praktično dele taj limit. Maksimalni broj transakcija i visina limita na dnevnom nivou na bankomatu zavisi od vrste platne kartice. Predefinisani dnevni limit iznosi 100.000 RSD, a transakcioni 50.000 RSD. Limit možete da promenite, tako što ćete putem e banking servisa poslati poruku sa iznosom željenog limita. Ukoliko koristite samo m banking servis, neophodno je da zahtev za promenu limita podnesete u ekspozituri. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

13. Kako da izmirim obaveze po svojoj kreditnoj kartici preko bankomata/e banking-a/m banking-a?

Dovoljno je da popunite standardan nalog za plaćanje putem e banking ili m banking servisa, odnosno uplatom sredstava na kreditnu karticu na odgovarajućem bankomatu. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

14. Da li mogu da plaćam račune koji nisu na moje ime i na koji način?

Moguće je plaćanje naloga koji nisu naslovljeni na Vas, a procedura je ista kao i za plaćanje naloga koji glase na Vaše ime. Na bankomatu pored svojih, takođe možete plaćati i račune koji ne glase na Vaše ime, s tim što će se u polju uplatioca nalaziti Vaše ime, odnosno ime korisnika kartice. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

15. Kome mogu da se obratim ukoliko imam neko pitanje ili problem?

Služba tehničke podrške:
+381 11 3028 623
+381 11 3028 624
E-mail adresa: gws@unicreditgroup.rs

Pitanja koja se odnose na platne kartice i bankomate možete uputiti na:
+381 11 3028 899
+381 11 3028 550

16. Ukoliko koristim m banking i e banking u inostranstvu, da li se to dodatno naplaćuje i koliko?

Usluga se ne naplaćuje dodatno ukoliko je koristite u inostranstvu, osim što Vam eventualno može biti naplaćen trošak intenet saobraćaja, što zavisi od provajdera te usluge. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

17. Koliko iznosi provizija za podizanje novca sa bankomata UniCredit Banke u inostranstvu?

Podizanje gotovine na bankomatima UniCredit grupe u inostranstvu je bez naknade za korisnike debitnih kartica, dok se korisnicima kreditnih kartica ta usluga naplaćuje. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

18. Kako da konvertujem valutu?

U ovom trenutku imate mogućnost da prodate devize putem e banking-a, dok stranu valutu možete da kupite u ekspozituri banke. Trenutno radimo na tome da obezbedimo da kompletan menjački posao bude dostupan kroz oba servisa. Ukoliko želite da konvertujete valutu na bankomatu, potrebno je da izaberete opciju menjačnice, a potom na ekranima koji slede izvršite izbor jezika (srpski, engleski, italijanski i nemački) i valute, koja je predmet konverzije (EUR, USD i CHF). Nakon neophodne provere na bankomatu će se pojaviti informacija o kursu valute, sumi čija se konverzija vrši, i iznosu u RSD. Bankomat će zahtevati potvrdu (saglasnost) od strane klijenta kako bi se transakcija finalizovala, nakon čega će klijent dobiti potvrdu (slip) o izvršenoj transakciji konverzije. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

19. Koje valute su dostupne na bankomatima UniCredit banke?

Na bankomatima UniCredit Banke dostupna valuta su dinari (RSD). Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

21. Prilikom pokušaja podizanja gotovine na bankomatu, novac mi nije isplaćen, a račun je zadužen. Za jednu kupovinu, račun mi je više puta zadužen za isti iznos. Transakcija karticom nije uspela, račun je plaćen gotovinom, a transakcija po računu je ipak realizovana i zadužila mi je račun. Šta raditi u ovakvoj situaciji?

U ovim slučajevima potrebno je što pre javiti se ekspozituri UniCredit Banke, gde će vas zaposleni uputiti u neophodnu proceduru za pokretanje reklamacije. UniCredit Banka će u najkraćem mogućem roku izvršiti potrebne provere i rešiti ovakve situacije. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

20. Šta da radim ukoliko mi bankomat proguta karticu?

U tom slučaju neophodno je da se obratite Vašoj matičnoj ekspozituri ili na gore pomenute brojeve telefona (011/3777-888). Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

22. Šta se dešava kada u toku transakcije na bankomatu (plaćanje računa, uplata na račun i slično) utvrdim da nemam dovoljno novca na računu da izvršim transakciju do kraja?

U slučaju da nemate dovoljno sredstava da karticom na bankomatu platite račun, transakcija će biti odbijena i dobićete poruku na ekranu da predmetnom karticom izabrana transakcija nije moguća usled nedostatka sredstava. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

23. Da li se naplaćuje provizija za transakcije na bankomatu?

Provizija za plaćanje računa na bankomatima i za podizanje gotovine debitnim karticama se ne naplaćuje na bankomatima UniCredit Banke, ukoliko koristite bankomat neke druge banke naknadu možete proveriti u tarifniku na sajtu banke, www.unicreditbank.rs, a za transakcije upita stanja i podizanja gotovine kreditnim karticama naplaćuje se provizija, saglasno važećoj Tarifi naknada Banke. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.


24. Kako da uplatim novac preko bankomata? Kako da platim račun preko bankomata?

Putem kartice na bankomatu možete obaviti plaćanje računa, uz uslov koji podrazumeva postojanje bar koda na samom računu. Dovoljno je da ubacite karticu, unesete Vaš PIN, na ekranu izaberete račun koji želite da platite i prinesete račun bankomatu, kako bi se očitao bar kod, nakon čega će se na ekranu bankomata pojaviti detalji transakcije (ime i prezime uplatioca, iznos i žiro račun). Neophodno je da korisnik kartice potvrdi tačnost navedenih podataka, nakon čega će dobiti slip (potvrdu) sa detaljima predmetne transakcije. Uplata novca na bankomatu vrši se tako što na inicijalnom ekranu vršite izbor željene transakcije putem opcije „uplata“, nakon čega polažete novčanice u predviđeni otvor na bankomatu. Bankomat povlači novac i vrši njegovu validaciju (provera ispravnosti novčanica), a potom i kalkulaciju (brojanje). Sledi ekran koji pruža informaciju o iznosu koji je položen u bankomat, što Vi treba da potvrdite ili otkažete. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

25. Koje sve kartice prihvataju bankomati UniCredit Banke?

Na bankomatima UniCredit Banke moguće je koristiti kartice koje imaju logo MasterCard, Maestro, Visa i Visa Electron koje su izdale domaće i strane banke, kao i nacionalnu DinaCard platnu karticu. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

26. Šta ako 3 puta pogrešim PIN? Šta ako zaboravim PIN/lozinku? Da li mogu i kako da promenim PIN?

Kada govorimo o e banking-u, ukoliko tri puta zaredom pogrešite PIN, “token” će se zaključati i da biste ga ponovo aktivirali, neophodno je da odete do najbliže ekspoziture. U slučaju da želite da promenite PIN, obratite se službi tehničke podrške:


+381 11 3028 623

+381 11 3028 624
E-mail adresa: gws@unicreditgroup.rs

U slučaju da Vam se zaključa m banking servis, molimo Vas da se obratite ekspozituri koja će Vam obezbediti novu aplikaciju i aktivacioni kod. Inače, u samoj aplikaciji postoji mogućnost promene PIN-a za m banking servis.U slučaju da blokirate ili zaboravite PIN vezan za Vašu platnu karticu potrebno je da se obratite Vašoj matičnoj ekspozituri. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

27. Da li mogu da povećam limit za podizanje novca na bankomatu i kako?

Ukoliko želite da povećate limit za podizanje gotovine, neophodno je da popunite odgovarajući Zahtev u Vašoj matičnoj ekspozituri. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

28. Kako da izmirim obaveze po svojoj kreditnoj kartici preko bankomata/e banking-a/m banking-a?

Dovoljno je da popunite standardan nalog za plaćanje putem e banking ili m banking servisa, odnosno uplatom sredstava na kreditnu karticu na odgovarajućem bankomatu. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.