Pratim svoje finansije

Kalkulacija sa izmenom promenljivih elemenata kredita

Kalkulator

Univerzalni kalkulator

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na kalkulatoru u nastavku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Univerzalni kalkulator

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

margina - fiksni deo kamatne stope

%

varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Rezultat

Kalkulator je informativnog karaktera. Finalna ponuda može odstupati zbog troškova na strani korisnika koji ovde nisu uključeni.

Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne Banke Srbije.

Napominjemo da su moguća odstupanja u odnosu na kalkulator Banke imajući u vidu da su isti informativnog karaktera i da se metode obračuna razlikuju.