Uplata pazara

Plaćajte lako uz generisanje uplatnice i skeniranje QR koda

Generator QR koda za uplatu pazara

Popunite polja u generatoru, odštampajte dobijeni nalog za uplatu i zalepite ga na amanetnu pošiljku koju ćete predati u ekspozituri.

NALOG ZA UPLATU

,
- -