Lako kontrolišem troškove

Kalkulacija sa izmenom promenljivih elemenata Lizinga

Više

Univerzalni kalkulator lizinga

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na kalkulatoru u nastavku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Univerzalni kalkulator lizinga

valuta lizinga

tip kamatne stope

Iznos

Učešće

%

Finansirani iznos lizinga

Rok otplate

u mesecima

Fiksni deo kamatne stope

%

Varijabilni deo kamatne stope

%

NKS

%

Srednji kurs

Rata promene varijabilnog dela kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata promene srednjeg kursa

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa

Rezultat

Kalkulator je informativnog karaktera. Finalna ponuda može odstupati zbog troškova na strani korisnika koji ovde nisu uključeni.

Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne Banke Srbije.

Napominjemo da su moguća odstupanja u odnosu na kalkulator Lizinga imajući u vidu da su isti informativnog karaktera i da se metode obračuna razlikuju