O nama

Izborom našeg elektronskog bankarstva, ujedno birate pouzdanog i sigurnog partnera koji poštuje Vaše slobodno vreme i razume način na koji želite da se upravlja Vašim novcem.

  • UniCredit Banka

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredita, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 16 zemalja sa više od 119.000 stalno zaposlenih i približno 6.300 ekspozitura uspešno uslužuje milione klijenata.

U regionu Centralne i Istočne Evrope UniCredit upravlja najvećom međunarodnom bankarskom mrežom od preko 3.000 ekspozitura. UniCredit posluje u Austriji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj.

Udruživanjem snaga sa HVB Grupom i BA-CA 2005. godine, stvorena je prva prava evropska banka. Njen osnovni cilj je da kombinacijom lokalnih različitosti i vanregionalnim know-how pristupom na najbolji mogući način usluži sve svoje klijente.

UniCredit je zvanična Banka UEFA Champions League. Sa ovim sponzorstvom, UniCredit Grupa je započela uzbudljivo putovanje kako bi pozicionirala svoj brend na sam vrh, kako i u Evropi, tako i u svetu.

Zašto izabrati UniCredit za svoju poslovnu banku?

  • Internacionalni i domaći know-how prisutan u jednoj bankarskoj grupaciji
  • Globalno prisustvo u ključnim finansijskim centrima širom sveta
  • Reputacija i pozicija koje zauzima UniCredit obezbeđuju sigurnost i poverenje
  • Profesionalni menadžeri za odnose sa klijentima pružaju visok kvalitet usluge u zemlji i inostranstvu
  • Rasprostranjena mreža u CIE, uključujući komercijalne i investicione banke, predstavništva, osiguravajuće i lizing kompanije
  • Moderni i inovativni bankarski proizvodi