Najčešće postavljana pitanja

Ovo su odgovori na vaša najčešća pitanja u vezi sa našim servisima elektronskog bankarstva

  • FAQ
1. Šta se dešava ukoliko aplikacija ne prihvati instrukcije/prijavi grešku? Da li će mi biti naplaćen nalog koji prijavljuje grešku prilikom slanja? Ako pogrešim, kako mogu da ispravim grešku/povratim novac? Da li je moguće stopirati nalog?

U slučaju prijavljene greške, nalog neće biti naplaćen. Ukoliko plaćate putem eBanking-a transakciju je moguće prekinuti/otkazati nekoliko minuta nakon potpisivanja, ukoliko plaćate putem mBanking-a transakciju nije moguće stopirati. U slučaju pogrešne uplate kod eBanking-a i mBanking-a procedura povraćaja sredstava je ista kao u slučaju greške kod plaćanja ‘’živih’’ naloga (uplatnice i virmani). I na bankomatu, svaka transakcija se može stopirati u određenom trenutku (potrebno je slediti uputstva i poruke na ekranu).

2. U kojim vremenskim intervalima prolaze nalozi u toku dana?

Nalozi prolaze u skladu sa definisanim vremenima za obradu naloga od strane Narodne banke Srbije, a više informacija o tome možete pronaći na sajtu Narodne banke Srbije.

3. Koliko mi je vremena potrebno za obavljanje jedne transakcije putem bilo kog elektronskog kanala?
Do 5 minuta. Transakcije na bankomatu traju od 10 do 15 sekundi. Za više informacija pozovite naš Kontakt centar 011 3777 888.
4. Da li je moguće proveriti stanje na računu?
eBanking i mBanking omogućavaju pregled stanja po svim računima koje klijent ima u banci. Bankomat pruža informaciju o raspoloživom stanju po kartici. Za više informacija pogledajte Digitalnu sekciju na našem sajtu.
5. Kako da kreiram nalog za eBanking ili mBanking i pokrenem aplikaciju?
Kreiranje naloga se vrši u najbližoj eskpozituri UniCredit Banke nakon potpisivanja zahteva. Ceo proces ne traje duže od 5 minuta, a biće vam detaljnije pojašnjen od strane zaposlenih na licu mesta. Ukoliko ste ranije imali nalog pogledajte Digitalnu sekciju na našem sajtu.
6. Kako da popunim nalog za plaćanje putem eBanking-a i mBanking-a?
Nalog se popunjava tako što prepišete informacije sa papirnog naloga. Nakon što jednom unesete nalog, imate mogućnost da ga sačuvate kao šablon koji ćete moći da koristite svaki put za plaćanje iste usluge. Za više informacija pogledajte Digitalnu sekciju na našem sajtu.
7. Kako da se ulogujem? Šta da radim ukoliko ne mogu da uđem na svoj nalog?

Logovanje na eBanking i mBanking aplikacije možete izvršiti uz pomoć Vašeg korisničkog imena i:

- Kreiranog pina za mobilnu aplikaciju
- Generisanjem tokena za internet aplikaciju


Za više informacija pogledajte Digitalnu sekciju na našem sajtu.
U slučaju da imate problema sa prijavom na sistem, možete da kontaktirate banku putem telefona, elektronske pošte ili putem chat-a.

Služba tehničke podrške:

011 3028 623
011 3028 624

eMail adresa: gws@unicreditgroup.rs

8. Da li mi korišćenje elektronskog bankarstva štedi novac? Da li postoji provizija, i ako postoji koliko iznosi?

Korišćenjem elektronskih usluga UniCredit Banke ćete uštedeti novac, ali i dragoceno vreme. Korišćenje same aplikacije je besplatno dok sve provizije možete pogledati u tarifniku banke.

9. Da li dobijam potvrdu o realizovanom nalogu za plaćanje, odnosno kako mogu da budem siguran/sigurna da je nalog zaista izvršen?

Potvrdu o izvršenom nalogu je moguće dobiti za uplatu izvršenu preko eBanking-a i bankomata. Nakon svakog izvršenog plaćanja na eBanking-u pojavljuje se ekran na kome postoji informacija da je nalog potpisan, odnosno sproveden, a ukoliko Vam je potrebna i potvrda možete da je odštampate sami ili obezbedite u ekspozituri. U eBanking-u i mBanking-u imate mogućnost da pregledate istoriju svih svojih transakcija. Nakon svake transakcije na bankomatu, korisnik kartice dobija slip (potvrdu) koji sadrži detalje transakcije i koje je u obavezi da čuva i prezentuje u slučaju reklamacije.

10. Da li neko može da uđe u moj nalog?

S obzirom na to da se prilikom logovanja koristi najsavremenija vrsta zaštite, ne postoji mogućnost da Vam neko uđe u nalog. Naravno, ovo ne važi u slučaju da Vi nekome date informacije o svom nalogu, odnosno korisničko ime i lozinku.

11. Da li mogu da imam evidenciju realizovanih uplata/isplata na mom nalogu?

Sistem čuva sve Vaše uplate/isplate od prvog dana korišćenja. Takođe postoji i mogućnost da pregledate istoriju transakcija za određeni period, za određeni broj dana unazad, ili za određeni broj transakcija, kako bi Vam se olakšala pretraga.

12. Koji je maksimalan iznos i broj naloga koje mogu da platim u toku jednog dana i da li postoji mogućnost da se limiti izmene?

Postoji dnevni i transakcioni limit za eBanking i za mBanking. Za oba servisa važe ista pravila i servisi praktično dele taj limit. Maksimalni broj transakcija i visina limita na dnevnom nivou na bankomatu zavisi od vrste platne kartice. Limit možete da promenite, tako što ćete putem eBanking servisa poslati poruku sa iznosom željenog limita. Ukoliko koristite samo mBanking servis, neophodno je da zahtev za promenu limita podnesete u ekspozituri.

13. Kako da izmirim obaveze po svojoj kreditnoj kartici preko bankomata/eBanking-a/mBanking-a?

Dovoljno je da popunite standardan nalog za plaćanje putem eBanking ili mBanking servisa, odnosno uplatom sredstava na kreditnu karticu na odgovarajućem bankomatu.

14. Da li mogu da plaćam račune koji nisu na moje ime i na koji način?
Moguće je plaćanje naloga koji nisu naslovljeni na Vas, a procedura je ista kao i za plaćanje naloga koji glase na Vaše ime. Na bankomatu pored svojih, takođe možete plaćati i račune koji ne glase na Vaše ime, s tim što će se u polju uplatioca nalaziti Vaše ime, odnosno ime korisnika kartice.
15. Kome mogu da se obratim ukoliko imam neko pitanje ili problem?

Služba tehničke podrške:

  • 011 3028 623
  • 011 3028 624

eMail adresa: gws@unicreditgroup.rs

Pitanja koja se odnose na platne kartice i bankomate možete uputiti na:

16. Ukoliko koristim mBanking i eBanking u inostranstvu, da li se to dodatno naplaćuje i koliko?

Usluga se ne naplaćuje dodatno ukoliko je koristite u inostranstvu, osim što Vam eventualno može biti naplaćen trošak intenet saobraćaja, što zavisi od provajdera te usluge.

17. Koliko iznosi provizija za podizanje novca sa bankomata UniCredit Banke u inostranstvu?

Podizanje gotovine na bankomatima UniCredit grupe u inostranstvu je bez naknade za korisnike debitnih kartica, dok se korisnicima kreditnih kartica ta usluga naplaćuje. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

18. Kako da konvertujem valutu?

U ovom trenutku imate mogućnost kupovine i prodaje valute i preko eBankinga i preko mBankinga. Kupovina, odnosno prodaja valute u mobilnoj aplikaciji se inicira sa istog mesta odakle se vrše i plaćanja. Za više informacija pogledajte Digitalnu sekciju na našem sajtu.

19. Koje valute su dostupne na bankomatima UniCredit banke?

Na bankomatima UniCredit Banke dostupna valuta su dinari (RSD). Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

21. Prilikom pokušaja podizanja gotovine na bankomatu, novac mi nije isplaćen, a račun je zadužen. Za jednu kupovinu, račun mi je više puta zadužen za isti iznos. Transakcija karticom nije uspela, račun je plaćen gotovinom, a transakcija po računu je ipak realizovana i zadužila mi je račun. Šta raditi u ovakvoj situaciji?

U ovim slučajevima potrebno je što pre javiti se ekspozituri UniCredit Banke, gde će vas zaposleni uputiti u neophodnu proceduru za pokretanje reklamacije. UniCredit Banka će u najkraćem mogućem roku izvršiti potrebne provere i rešiti ovakve situacije. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

20. Šta da radim ukoliko mi bankomat proguta karticu?

U tom slučaju neophodno je da se obratite Vašoj matičnoj ekspozituri ili na gore pomenute brojeve telefona 011 3777 888. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

22. Šta se dešava kada u toku transakcije na bankomatu (plaćanje računa, uplata na račun i slično) utvrdim da nemam dovoljno novca na računu da izvršim transakciju do kraja?

U slučaju da nemate dovoljno sredstava da karticom na bankomatu platite račun, transakcija će biti odbijena i dobićete poruku na ekranu da predmetnom karticom izabrana transakcija nije moguća usled nedostatka sredstava. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

23. Da li se naplaćuje provizija za transakcije na bankomatu?

Provizija za plaćanje računa na bankomatima i za podizanje gotovine debitnim karticama se ne naplaćuje na bankomatima UniCredit Banke, ukoliko koristite bankomat neke druge banke naknadu možete proveriti u tarifniku na sajtu banke, www.unicreditbank.rs, a za transakcije upita stanja i podizanja gotovine kreditnim karticama naplaćuje se provizija, saglasno važećoj Tarifi naknada Banke. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.


24. Kako da uplatim novac preko bankomata? Kako da platim račun preko bankomata?

Putem kartice na bankomatu možete obaviti plaćanje računa, uz uslov koji podrazumeva postojanje bar koda na samom računu. Dovoljno je da ubacite karticu, unesete Vaš PIN, na ekranu izaberete račun koji želite da platite i prinesete račun bankomatu, kako bi se očitao bar kod, nakon čega će se na ekranu bankomata pojaviti detalji transakcije (ime i prezime uplatioca, iznos i žiro račun). Neophodno je da korisnik kartice potvrdi tačnost navedenih podataka, nakon čega će dobiti slip (potvrdu) sa detaljima predmetne transakcije. Uplata novca na bankomatu vrši se tako što na inicijalnom ekranu vršite izbor željene transakcije putem opcije „uplata“, nakon čega polažete novčanice u predviđeni otvor na bankomatu. Bankomat povlači novac i vrši njegovu validaciju (provera ispravnosti novčanica), a potom i kalkulaciju (brojanje). Sledi ekran koji pruža informaciju o iznosu koji je položen u bankomat, što Vi treba da potvrdite ili otkažete. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

25. Koje sve kartice prihvataju bankomati UniCredit Banke?

Na bankomatima UniCredit Banke moguće je koristiti kartice koje imaju logo MasterCard, Maestro, Visa i Visa Electron koje su izdale domaće i strane banke, kao i nacionalnu DinaCard platnu karticu. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

26. Šta ako 3 puta pogrešim PIN? Šta ako zaboravim PIN/lozinku? Da li mogu i kako da promenim PIN?

Kada govorimo o e banking-u, ukoliko tri puta zaredom pogrešite PIN, “token” će se zaključati i da biste ga ponovo aktivirali, neophodno je da odete do najbliže ekspoziture. U slučaju da želite da promenite PIN, obratite se službi tehničke podrške:


+381 11 3028 623

+381 11 3028 624
E-mail adresa: gws@unicreditgroup.rs

U slučaju da Vam se zaključa m banking servis, molimo Vas da se obratite ekspozituri koja će Vam obezbediti novu aplikaciju i aktivacioni kod. Inače, u samoj aplikaciji postoji mogućnost promene PIN-a za m banking servis.U slučaju da blokirate ili zaboravite PIN vezan za Vašu platnu karticu potrebno je da se obratite Vašoj matičnoj ekspozituri. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.

27. Da li mogu da povećam limit za podizanje novca na bankomatu i kako?

Ukoliko želite da povećate limit za podizanje gotovine, neophodno je da popunite odgovarajući Zahtev u Vašoj matičnoj ekspozituri. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate.

28. Kako da izmirim obaveze po svojoj kreditnoj kartici preko bankomata/e banking-a/m banking-a?

Dovoljno je da popunite standardan nalog za plaćanje putem e banking ili m banking servisa, odnosno uplatom sredstava na kreditnu karticu na odgovarajućem bankomatu. Za više informacija pogledajte naša video uputstva za bankomate, mobilno bankarstvo i internet bankarstvo.