Mobilno bankarstvo

  • Plaćanje računa
  • Pregled stanja i transakcija po računu
  • Skeniraj i plati
  • Brza provera stanja po računu

Obavite plaćanja u pokretu, brzo i sigurno u samo nekoliko klikova.

Mobilno bankarstvo UniCredit Banke - Banka na vašem dlanu.

Preuzmite našu aplikaciju za pametne telefone, u kojoj u svakom trenutku možete da proverite stanje na računu u samo nekoliko klikova.

Mobilno bankarstvo UniCredit Banke - Banka na vašem dlanu.

Skenirajte delove računa i obavite plaćanje brzo i sigurno.

Mobilno bankarstvo UniCredit Banke - Banka na vašem dlanu.

Proverite stanje na računu jednim klikom, pre logovanja u aplikaciju.

Mobilno bankarstvo UniCredit Banke - Banka na vašem dlanu.


Mobile Phones

M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili