Mobilno bankarstvo

  • Plaćanje računa
  • Preuzimanje aplikacije za mBanking
  • Pregled stanja i transakcija po računu
  • Skeniraj i plati
  • Brza provera stanja po računu

Obavite plaćanja u pokretu, brzo i sigurno u samo nekoliko klikova.

Mobilno bankarstvo UniCredit Banke - Banka na vašem dlanu.

Preuzmite aplikaciju za Android uređaje. Aplikacija je besplatna i jednostavna za korišćenje. Omogućava pristup banci u bilo koje vreme, kao i mogućnost plaćanja, bez obzira na to gde se trenutno nalazite.

Preuzmite našu aplikaciju za pametne telefone, u kojoj u svakom trenutku možete da proverite stanje na računu u samo nekoliko klikova.

Mobilno bankarstvo UniCredit Banke - Banka na vašem dlanu.

Skenirajte delove računa i obavite plaćanje brzo i sigurno.

Mobilno bankarstvo UniCredit Banke - Banka na vašem dlanu.

Proverite stanje na računu jednim klikom, pre logovanja u aplikaciju.

Mobilno bankarstvo UniCredit Banke - Banka na vašem dlanu.