Aktuelna ponuda

Uz predodobrenje imate unapred poznat iznos stambenog kredita. Izaberite fiksnu, varijabilnu ili kombinovanu kamatnu stopu. Period važenja predodobrenja je 6 meseci.