Bankomat

Obavite osnovne bankarske transakcije na bankomatima UniCredit Banke! Osim podizanja novca i provere stanja na računu, na našim bankomatima možete da obavite konverziju valuta i da platite račune bez provizije. Obavite posao u hodu, bez odlaska u ekspozituru, i u vreme koje vama odgovara.
  • Plaćanje računa skeniranjem bar koda
  • Uplata novca
  • Plaćanje računa za mobilni telefon

Obavite plaćanja skeniranjem bar koda na mobilnom telefonu ili računu za TV, Internet, struju, komunalije ili telefon u samo nekoliko koraka i bez provizije!

Uplatite novac na bankomatima, bez posete ekspozituri! Novac na svoj račun možete uplatiti u dinarima, nakon čega možete raspolagati vašim sredstvima.

Obavite plaćanja računa VIP mobilnog operatera na bankomatima UniCredit Banke! Nakon uspešno izvršene transakcije, dobijate potvrdu o plaćenom računu, posle čega imate mogućnost da nastavite, odnosno izvršite plaćanje nekog drugog računa.